Leveres fritt i hele Norge

TRANSPORT SKUFFER

Deleks® Transport skuffer er utviklet for å effektivt laste og bære et bredt spekter av materiale. Standard Universalt 3- punkts feste for alle slags traktorer merker. Manuell eller Hydraulisk tipp. Perfekt vekt distribusjon betyr maksimalt laste- effektivitet.

PRI-120-L

Tilgjengelig
pri-120-l-no

prezzo nel db del listino in €: 540.00prezzo scorporato iva in valuta: 5486.45.486,40krVAT excl. Fri frakt!

PRI-120-LM

Tilgjengelig
pri-120-lm-no

prezzo nel db del listino in €: 632.00prezzo scorporato iva in valuta: 6421.126.421,12krVAT excl. Fri frakt!

PRI-140-H

Ikke tilgjengelig
pri-140-h-no

prezzo nel db del listino in €: 746.00prezzo scorporato iva in valuta: 7579.367.579,36krVAT excl. Fri frakt!

PRI-140-HM

Ikke tilgjengelig
pri-140-hm-no

prezzo nel db del listino in €: 857.00prezzo scorporato iva in valuta: 8707.128.707,12krVAT excl. Fri frakt!

PRI-140-L

Tilgjengelig
pri-140-l-no

prezzo nel db del listino in €: 594.00prezzo scorporato iva in valuta: 6035.046.035,04krVAT excl. Fri frakt!

PRI-140-LM

Tilgjengelig
pri-140-lm-no

prezzo nel db del listino in €: 687.00prezzo scorporato iva in valuta: 6979.926.979,92krVAT excl. Fri frakt!

PRI-160-H

Tilgjengelig
pri-160-h-no

prezzo nel db del listino in €: 824.00prezzo scorporato iva in valuta: 8371.848.371,84krVAT excl. Fri frakt!

PRI-160-HM

Tilgjengelig
pri-160-hm-no

prezzo nel db del listino in €: 925.00prezzo scorporato iva in valuta: 93989.398,00krVAT excl. Fri frakt!

PRI-160-U

Ikke tilgjengelig
pri-160-u-no

prezzo nel db del listino in €: 736.00prezzo scorporato iva in valuta: 7477.767.477,76krVAT excl. Fri frakt!

PRI-180-H

Tilgjengelig
pri-180-h-no

prezzo nel db del listino in €: 895.00prezzo scorporato iva in valuta: 9093.29.093,20krVAT excl. Fri frakt!

PRI-180-HM

Tilgjengelig
pri-180-hm-no

prezzo nel db del listino in €: 988.00prezzo scorporato iva in valuta: 10038.0810.038,08krVAT excl. Fri frakt!

PRI-200-H

Tilgjengelig
pri-200-h-no

prezzo nel db del listino in €: 962.00prezzo scorporato iva in valuta: 9773.929.773,92krVAT excl. Fri frakt!

PRI-200-HM

Tilgjengelig
pri-200-hm-no

prezzo nel db del listino in €: 1072.00prezzo scorporato iva in valuta: 10891.5210.891,52krVAT excl. Fri frakt!

PRM-100-L

Tilgjengelig
prm-100-l-no

prezzo nel db del listino in €: 347.00prezzo scorporato iva in valuta: 3525.523.525,52krVAT excl. Fri frakt!

PRM-100-LM

Tilgjengelig
prm-100-lm-no

prezzo nel db del listino in €: 498.00prezzo scorporato iva in valuta: 5059.685.059,68krVAT excl. Fri frakt!

PRM-120-L

Tilgjengelig
prm-120-l-no

prezzo nel db del listino in €: 459.00prezzo scorporato iva in valuta: 4663.444.663,44krVAT excl. Fri frakt!

PRM-120-LM

Tilgjengelig
prm-120-lm-no

prezzo nel db del listino in €: 585.00prezzo scorporato iva in valuta: 5943.65.943,60krVAT excl. Fri frakt!

PRM-140-H

Ikke tilgjengelig
prm-140-h-no

prezzo nel db del listino in €: 656.00prezzo scorporato iva in valuta: 6664.966.664,96krVAT excl. Fri frakt!

PRM-140-HM

Ikke tilgjengelig
prm-140-hm-no

prezzo nel db del listino in €: 800.00prezzo scorporato iva in valuta: 81288.128,00krVAT excl. Fri frakt!

PRM-140-L

Tilgjengelig
prm-140-l-no

prezzo nel db del listino in €: 513.00prezzo scorporato iva in valuta: 5212.085.212,08krVAT excl. Fri frakt!

PRM-140-LM

Tilgjengelig
prm-140-lm-no

prezzo nel db del listino in €: 639.00prezzo scorporato iva in valuta: 6492.246.492,24krVAT excl. Fri frakt!

PRM-160-H

Tilgjengelig
prm-160-h-no

prezzo nel db del listino in €: 761.00prezzo scorporato iva in valuta: 7731.767.731,76krVAT excl. Fri frakt!

PRM-160-HM

Tilgjengelig
prm-160-hm-no

prezzo nel db del listino in €: 905.00prezzo scorporato iva in valuta: 9194.89.194,80krVAT excl. Fri frakt!

PRM-180-H

Tilgjengelig
prm-180-h-no

prezzo nel db del listino in €: 832.00prezzo scorporato iva in valuta: 8453.128.453,12krVAT excl. Fri frakt!

PRM-180-HM

Tilgjengelig
prm-180-hm-no

prezzo nel db del listino in €: 976.00prezzo scorporato iva in valuta: 9916.169.916,16krVAT excl. Fri frakt!

PRM-200-H

Tilgjengelig
prm-200-h-no

prezzo nel db del listino in €: 917.00prezzo scorporato iva in valuta: 9316.729.316,72krVAT excl. Fri frakt!

PRM-200-HM

Tilgjengelig
prm-200-hm-no

prezzo nel db del listino in €: 1052.00prezzo scorporato iva in valuta: 10688.3210.688,32krVAT excl. Fri frakt!

T-1400

Tilgjengelig
t-1400-no

prezzo nel db del listino in €: 658.00prezzo scorporato iva in valuta: 6685.286.685,28krVAT excl. Fri frakt!

T-1600

Tilgjengelig
t-1600-no

prezzo nel db del listino in €: 764.00prezzo scorporato iva in valuta: 7762.247.762,24krVAT excl. Fri frakt!

T-1800

Tilgjengelig
t-1800-no

prezzo nel db del listino in €: 848.00prezzo scorporato iva in valuta: 8615.688.615,68krVAT excl. Fri frakt!

T-2000

Tilgjengelig
t-2000-no

prezzo nel db del listino in €: 914.00prezzo scorporato iva in valuta: 9286.249.286,24krVAT excl. Fri frakt!